Stichting Ju/’hoansi Development Fund Nederland

De Stichting werd opgericht op 6 oktober 2010 voor notaris Mr. A.J.W.M. Van Hengstum te Hilversum. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 51034379. Erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) werd door de Belastingdienst verleend, waardoor giften en erfstellingen aan de Stichting worden gefaciliteerd.

Doel

Het doel van de Stichting volgens de statuten is als volgt: het ondersteunen van de Ju/’hoansi (San) Bushmen in noordoost Namibië bij het ontwikkelen van kwalitatief onderwijs in de Tsumkwe Cluster Scholen. Voor de realisatie van dit doel geeft de Stichting voorlichting, verwerft steun en haalt geld op in Nederland.

Ju/’hoansi Development Fund Nederland is verbonden met het Ju/’hoansi Development Fund in Namibië (non-profit organisatie registratie no 2008/0330), welke functioneert als operationele tak.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • David Bruce, voorzitter
  • Nicolette van der Meer, secretaris
  • Wybren van der Meer, penningmeester
  • Bart van den Bosch, algemeen bestuurslid
  • Jaap Lont, algemeen bestuurslid
  • Claire Deurvorst, algemeen bestuurslid

Contact

Secretariaat: Piersonlaan 15

1412 BT Naarden

e-mail: njvandermeer@gmail.com

Bijlagen

In bijgevoegde jaarverslagen vindt u een kort verslag van de activiteiten en de financiële jaarstukken. In het beleidsplan voor 2020 -2021 vindt u de plannen voor de komende jaren.